planbestemmelser

Planbestemmelser, utfyllende bestemmelser til kommunens arealplaner. Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner utgjør bindende vedtak om hva arealer kan brukes til. Planbestemmelser gir mer detaljerte føringer for arealbruken , og utfyller og presiserer de arealformålene som angis i planen.

Planbestemmelser kan blant annet ha regler om utforming av bygninger eller anlegg, rekkefølgebestemmelser om at visse tiltak må være utført før området kan bebygges, utnyttelsesgrad for arealer, byggegrenser, miljøkrav, parkering m.v.

Regler om hvilke bestemmelser til arealformål som kan gis i kommuneplanens arealdel er fastsatt i plan- og bygningsloven § 11-10 og § 11-11. De tilsvarende bestemmelsene for reguleringsplaner står i § 12-7.

Planbestemmelser kan ikke regulere privatrettslige forhold, det vil si bestemmelser om rettigheter og plikter mellom private personer. Planbestemmelser kan likevel, og vil normalt, ha betydning for private personers rettsforhold (eiendomsrett, utbyggingsmuligheter på egen tomt.)

Ekstern lenke

Litteratur

  • Frode Innjord (red.), Plan- og bygningsloven med kommentarer, (2010).
  • Odd Jarl Pedersen m.fl, Plan- og bygningsrett, (2. utg. 2012).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg