kommuneplan

Kommuneplan, langtidsplan og handlingsprogram for kommunens arealer og utviklingen i kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven skal alle kommuner drive en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Regler om kommuneplan står i plan- og bygningsloven kapittel 11.

Faktaboks

Uttale
kommˈuneplan

Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanen vedtas av kommunestyret. Vedtaket kan ikke påklages. Kommuneplanen har rettslig virkning ved at den skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.

Ekstern lenke

Plan- og bygningsloven (Lovdata)

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg