Persona, betegnelse på forholdsvis store russiske elektro-optiske rekognoseringssatellitter, trolig en variant av jordobservasjonssatellitten Resurs DK. Lengden er ca. 7 m, diameteren 2,7 m og massen 6,5 tonn, skal kunne ta bilder der man kan skjelne detaljer ned en utstrekning ned til 33 cm. Brukes i omkring 750 km høye solsynkrone baner. Den første satellitten, skutt opp 26. juli 2008 fra Plesetsk som Kosmos 2441, betegnes som mislykket på grunn av elektriske problemer.