Pentetrazol, pentazol, leptazol, dss. pentametylentetrazol C6H10N4. Er blitt brukt i medisinen for å stimulere respirasjon, sirkulasjon og reflekser bl.a. i forbindelse med overdosering av barbiturater.