Pelletering er å fremstille fôr som pellets. Dette skjer ved trykk- og varmebehandling av fôrmidler, og gjøres for å oppnå enklere transport og fordeling ut til det enkelte husdyr. Så godt som alt kraftfôr distribueres som pellets. Metoden brukes også på halm og gress.