Dels kraftfôr, dels gress som er presset sammen i kule- eller sylinderformer. Har bl.a. den fordelen at det er lettere å arbeide med enn melformen og kan også gi mindre tap av fôr på fôrbrettet. Vanlig også ved fiskeoppdrett. I hagebruket betegner pellets frø omgitt av en presset, porøs masse som gjør frøet mer tjenlig ved bruk av ettfrøsåmaskin.