Patentlodd, navigasjonsinstrument som brukes til å lodde dyp på opptil 200 favner (ca. 366 m), mens skipet går med normal fart. Instrumentet består av et hjul med loddelinen og loddet med dybdeindikatoren.