Partita, opprinnelig (1600-tallet) en rekke variasjoner, kan senere også bety suite (f.eks. hos Bach).