Parti, avgrenset del av et hele, f.eks. av et musikkstykke eller et litterært arbeid; ubestemt mengde (av en vare); gruppe personer med felles interesser eller synspunkter, særlig om politisk parti; ett enkelt spill, f.eks. i sjakk; giftermål (være et godt parti).