Oribi, blekbukk, Ourebia ourebi,partået klovdyrart i oksefamilien. Liten, vakker og grasiøs antilopeart med rød- eller gulbrun, silkeaktig pels på oversiden og nærmest hvit på undersiden. Den har en naken, svart flekk under hvert øre (kjertelflekk). Halen er kort med svart spiss, ørene er lange og smale. De korte og loddrette hornene er svakt riflet ved basis. Kroppslengde 92–140 cm, skulderhøyde ca. 70 cm, hale opptil 20 cm. Vekt 14–21 kg. Hannen har 8–19 cm lange horn. Oribiene har et skingrende alarmsignal. De løper i svære byks med halen løftet. Hopper ofte med korte sprang. Holder vanligvis sammen i par eller små familiegrupper. De lever på gressletter med sparsom vegetasjon, ofte nær vann. Forekommer også ofte helt inntil bebodde strøk. Utbredt i Afrika sør for Sahara, men har i enkelte områder gått kraftig tilbake i antall som følge av jakt og ødeleggelser av leveområdene.