Oleosom, oljelegeme som lagrer fett i celler i frøhvite (endosperm) eller frøblad. Er omgitt av halvparten av en enhetsmembran med den hydrofobe siden inn mot fettet og den hydrofile siden ut mot cytoplasma. På utsiden av oleosomene er det proteiner kalt oleosiner.