Okshøvel, tomannshøvel, med to tverrstilte håndtak, brukes til grovere og tyngre høvlearbeider. En flishøvel eller flisokse ble anvendt ved fremstilling av takflis.