Nummulitter, slimdyrslekt i ordenen foraminiferer. De fleste er utdødd, men noen få arter lever ennå i varmere havstrøk. Varierer sterkt i størrelse, fra 2 mm i diameter til over 10 cm, og er således blant de største, kjente encellede organismer. De er marine organismer som utskiller et meget komplisert bygd, diskosformet kalkskall med en mengde små kamre. Levde hovedsakelig i tertiær. Fra denne tiden finnes mektige kalksteiner som består av nummulittskall (bl.a. er pyramidene bygd av nummulittkalk).