Slimdyr, rekke (eller underrekke) av encellede organismer i protoktist-riket. Fra overflaten kan de sende ut plasmautløpere (pseudopodier, lobopodier) i bevegelsens og næringsopptakets tjeneste. Inndeling varierer, men en vanlig inndeling er i fire ordener: 1) Amøber, Amoebina,med korte og brede, mest ugrenete pseudopodier. 2) Foraminiferer, Foraminifera, med fine, grenete pseudopodier. Nesten alle har skall av kalsiumkarbonat, og alle lever i havet, oftest som bunndyr. Rester av døde skall, foraminiferslam, dekker store deler av havets bunn. 3) Radiolarier, Radiolaria, har cellens sentrale parti med kjernen omgitt av en hinneaktig kapsel, fint grenete pseudopodier som er forbundet med hverandre til et nettverk. De fleste har gitteraktige skjeletter av kisel, en mindre gruppe av strontiumsulfat. Alle hører til havets plankton. 4) Soldyr, Heliozoa,uten indre kapsel, med ugrenete, stive pseudopodier med en aksetråd. Mange arter har kiselskjelett som ofte er gitteraktig. Mest fastsittende arter, både i ferskvann og i sjøen.