Norsk-arktisk torsk, vandrende torskestamme med oppvekstområde i Barentshavet, grunnlaget for skreifisket i Lofoten og vårtorskefisket i Finnmark (se torsk).