Nordkrattvaktel, fugleart i tannvaktelfamilien. En liten, nordamerikansk hønsefugl, mellom vaktel og rapphøne i størrelse, overveiende brun med svarte og hvite tegninger i hodet. Hekker fritt enkelte steder i Europa og har vært forsøkt utsatt i Norge. Holdes også som burfugl. Det amerikanske navnet «bobwhite» er lydbeskrivende.