Nonett, komposisjon for ni solistisk behandlede instrumenter eller sangstemmer; også betegnelse på den gruppe som fremfører en slik komposisjon.