Ernst G. Mortensens Forlag A/S var et norsk forlag, grunnlagt i 1941 av Ernst G. Mortensen. Forlaget utgav flere populære ukeblad, blant andre Norsk Ukeblad, Vi Menn og Det Nye, men drev også bokforlag og hadde eget trykkeri (Forenede Trykkerier A/S). I 1992 ble forlaget slått sammen med Hjemmet-gruppens ukebladvirksomhet til Hjemmet Mortensen AS.