Kvartett, komposisjon for fire sangstemmer eller fire instrumenter, vanligvis solistisk besatt; også betegnelse på den gruppe som fremfører en slik komposisjon.