Foyaitt, dypbergart, nefelinsyenitt som har plateformet alkalifeltspat. Forekommer i Oslofeltet sammen med lardalitt (en plagifoyaitt) og larvikitt. Innholdet av mørke mineraler i foyaitt skal være mindre enn 30 %; bergarter med høyere innhold kalles malignitt (30–60 %) og shonkinitt (60–90 %). Se magmatiske bergarter og nefelinsyenitt.