Ditroitt, en nefelinsyenittisk bergart. Betegnelsen ble brukt av Brøgger for jevnkornede (eugranittiske), til dels gneisaktige nefelinsyenitter fra larvikittens grensesoner i Langesundsfjorden. Navn etter Ditro, Romania.