Naverlønn, treart i lønnefamilien. Vokser vilt over store deler av Europa, i Norge bare som prydtre i Sør-Norge, blir her opp til 10 m høyt. Bladene er mindre enn hos lønn og har 3–5 butte lapper. Blomsterstanden er grønnaktig.