Nagana, en husdyrsykdom som er spredt i store deler av Afrika. Den forårsakes av flagellaten Trypanosoma brucei. Samtlige husdyr er mottagelige for sykdommen, men især kan storfebestanden bli utryddet over store strekninger. Smittestoffet overføres vanligvis med tsetsefluen Glossina morsitans. Ubehandlede dyr dør gjerne innen 3–4 uker etter infeksjonen. Nagana ligner i forløp afrikansk sovesyke hos mennesket.