Nødfôr, eller hjelpefôr, er fôrmidler som i eldre tider ble brukt for å avhjelpe fôrmangel. I innlandsdistriktene var lauv, lav, bark og ris mest brukt. Lauv ble ofte høstet regelmessig hvert år. I kystdistriktene samlet de inn også lyng, tang og tare.