Musikkdiktat, oppøving i å nedtegne forespilte melodier, rytmer, akkordforløp eller fullstendige musikalske satsdeler; viktig del av disiplinen hørelære.