Muregullslekta, slekt i rosefamilien. Flerårige urter med koblede eller lappede blad og gule blomster. Seks arter i nordlig tempererte områder. Et par arter, steinmuregull, W. geoides, og sibirmuregull, W. ternata, dyrkes som prydplanter i Norge og finnes av og til forvillet.