Motorsykkelreparatør, yrkesutøver som reparerer og vedlikeholder motorsykler og mopeder. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift og avsluttes med en fagprøve. Yrkesutøvere med minst fem års relevant praksis som har tatt en teoriprøve kan gå opp til prøven som praksiskandidat. I 2013 var det 17 kandidater som gikk opp til prøven og 13 besto. Med tilleggsutdanning er det mulig å få gå opp til mesterprøve i faget. Ved utgangen av 2014 var det i Norge ni som hadde status som mestere i motorsykkelfaget (samme antall som ved utgangen av 2013).