Mobilhandel, kjøp av varer og tjenester hvor betalingen foretas ved hjelp av en mobiltelefon.