H2NC6H4SO3H, 3-aminobenzensulfonsyre, krystallinsk forbindelse som spaltes ved opphetning uten å smelte. Fremstilles ved reduksjon av 3-nitrobenzensulfonsyre. Anvendes til fremstilling av azofargestoffer (se metanilgult) og visse sulfonamider av medisinsk interesse.