Metanilgult, gult fargestoff. Hører med til azofargestoffene. Har fått sitt navn fordi det fremstilles av metanilsyre og difenylamin. Løselig i vann og etanol. Har hatt anvendelse til farging av forskjellige produkter, f.eks. papir og såpe. Anvendes i analytisk kjemi som indikator med fargeomslag i det sure området.