Messingbille, billeart i familien tyvbiller (Ptinidae). 4 mm lang, brun og dekket med messinggule hår, innsnørt halsparti og kuleformet bakkropp. Larven er 5–6 mm, gulhvit og krumbøyd. Forekommer vanligst i gamle hus og lagerbygninger med dårlig renhold, spesielt trives den i fuktige og kjølige rom. Larven lever på korn- og melvarer, ulikt vegetabilsk avfall og i fuglereir, den voksne billen også på tekstiler og skinn. Skaden er som regel av mindre betydning, men den kan være svært sjenerende.