Mensuralmusikk, musikk hvor tonenes varighet (mensur) er nøyaktig angitt, brukes i alminnelighet om den flerstemmige musikken i tiden 1250–1600 som ble notert med mensuralnoter. I motsetning til de eldre notesystemer (neumer, koralnoter) angav mensuralnotene både tonehøyde og tidsverdi. Inntil ca. 1450 ble fem verdier anvendt: maxima, longa, brevis, semibrevis, minima.