Vandremaur, insektunderfamilie i familien maur. Tropiske maur som ikke har faste boliger, men hvor hele samfunnet periodevis vandrer. På vandringene angriper og spiser de alle mindre dyr de treffer på. Se også maur.