Mattesveve, flerårig urt i kurvplantefamilien. 5–30 cm høy, med blad i rosett ved grunnen og en bladløs stengel med én kurv og lysegule kroner. Mattesveve vokser på berg og tørre enger, for det meste på næringsrik grunn, spredt over hele landet.