Manuduktør, lærer som gir privatundervisning til universitetsstudenter for å veilede dem gjennom et gitt stoff som forberedelse til eksamen.