Mandelstein, amygdaloid, lava med rundaktige hulrom etter gassblærer. Vann som siver igjennom bergarten kan avsette forskjellige mineraler som kalsitt, kvarts, kalsedon eller zeolitter i hulrommene. Slike gassblærer finnes særlig på oversiden, men delvis også på undersiden av en lavastrøm.