Magnetisk levitasjon, heving av et legeme ved hjelp av magneter, slik at det kan bevege seg uten friksjon. Jernbaner basert på dette prinsippet er i drift bl.a. i Tyskland og Japan. Se magnetbane.