Maggiore, dur, betegner at et helt avsnitt av en komposisjon i moll skifter over til durtonearten med samme grunntone. Motsatt: minore.