Kirsebærmøll, sommerfuglart i familien Yponomeutidae. 5 mm lang, brunspraglet sommerfugl med lysegrønne, 10 mm lange larver som gnager i blad- og blomsterknopper tidlig om våren. Knoppene utvikler seg bare til noen fillete bladrester som visner, og det kan bli mer eller mindre nakne grenpartier. Forpuppingen foregår i jorden først i juni. Eggene, som blir lagt på ettersommeren, overvintrer. Arten er vanlig i Sør-Norge på kirsebær, av og til også på plomme.