Kornmøll, sommerfuglart i familien ekte møll, Tineidae. Sølvspraglet, lite møll med gulhvite, 10 mm lange larver. De gnager på lagret korn, som sammen med spinntråder og ekskrementer danner grynete klumper. Egentlig ganske sjelden i Norge, da skaden av møllarver på korn vesentlig skyldes rugmøll.