Månemålere, sommerfuglslekt i familien målere. Tre norske arter. Vingenes ytterkant er sterkt fliket, og to av artene har en liten, lys, halvmåneformet flekk midt på hver av vingene. Vanlig månemåler, S. dentaria, som er den vanligste norske arten, mangler disse. Artene er for øvrig okergule til rødbrune med mørkere forvingespiss og vingespenn på 3–5 cm. Larvene lever på ulike løvtrær.