Målsøker, betegnelse på søkermekanismen f.eks. i et raketthode. Dette kan være basert på radar, infrarøde eller optiske bølger, og kan være aktivt eller passivt, se heimende våpen.