Måkefugler er en underorden i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Omfatter familiene måker, joer, terner og saksenebber, til sammen ca. 110 arter. De er utbredt over hele verden.