Saksenebber, fuglefamilie i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Omfatter tre arter, alle i slekten Rhynchops.40–50 cm lange vannfugler som har en eiendommelig form for næringssøk. Undernebbet rager langt frem foran overnebbet og går som en plog i vannskorpen når de flyr langs overflaten. Lever av småfisk m.m., som de «skummer» til seg på denne måten. Er mest aktive om natten. Utbredt i mange tropiske strøk ved fersk- og brakkvann. Hekker i store kolonier.