Lipidforankrede proteiner, proteiner som er assosiert med biologiske membraner, kan deles i to klasser. De integrerte proteinene utgjør en del av selve membranstrukturen og ligger innbakt i lipiddobbeltlaget. Perifere proteiner er løsere forbundet med en av membranoverflatene (se biologiske membraner). Noen perifere proteiner har bundet til seg et lipid som bidrar til å forankre dem i membranen. Ankeret kan være en fettsyre med 14 karbonatomer, myristinsyre, bundet via en amidbinding til en N-terminal glycinrest i proteinet. En annen gruppe lipidforankrede proteiner har en fettsyre med 16 karbonatomer (palmitinsyre) eller en forgrenet fettsyre med 15 karbonatomer (farnesylsyre) bundet via en tioeterbinding til en cysteinrest i proteinet. Disse to gruppene av lipidforankrede proteiner er bundet til membranens innside og deltar ofte i forskjellige intracellulære signaloverføringsprosesser. En tredje gruppe er bundet til membranens utside ved hjelp av en glykosylfosfatidylinositol (GPI)-gruppe (se fosfolipider) bundet til proteinets karboksylende.