Ligroin, fraksjon fra destillasjon av råolje. Består for en stor del av alifatiske hydrokarboner. Benyttes som løsemiddel bl.a. i laboratorier og i maling- og lakkindustrien. Leveres i flere kvaliteter med en rekke forskjellige kokepunktsområder innenfor grensene ca. 20–170 °C.