Fraksjon i væskeform som fremkommer ved destillasjon av råolje, dvs. fordampning med etterfølgende kondensasjon. Et destillat inneholder ingen destillasjonsrest, og angis etter sitt kokeområde i følgende grupper: 1) lett destillat med sluttkokepunkt ikke høyere enn 270–300 °C, f.eks. bensin, parafin, løsemidler, 2) mellomdestillat med kokeområde ca. 180–360 °C, f.eks. autodieselolje, lett fyringsolje og 3) tungt destillat med sluttkokepunkt høyere enn ca. 360 °C, f.eks. noen marinedieseloljer, spesielle fyringsoljer, samt blandekomponenter i raffinerier.