ligning (skatt)

Fra 1. utgave av Aschehougs leksikon (1906–13).

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ligning brukes om den årlige utligning av skatt på formue og inntekt som foretas av skattekontoret. Det viktigste grunnlag for ligningen vil være de skattepliktiges selvangivelser, næringsoppgaver og årsoppgjør. Ligningsmyndighetene har en vid adgang til å innhente opplysninger til kontroll. Visse kontrolloppgaver fra tredjemann, således lønnsinnberetninger, skal uoppfordret sendes ligningsmyndighetene. Hvor ligningsmyndighetene mener det berettiget å fravike den skattepliktiges oppgaver, skal vedkommende vanligvis ha varsel og gis anledning til å uttale seg. Ved fravikelse blir formuen og inntekten fastsatt ved skjønn.

Både ved kommune- og statsskatteligningen blir det innrømmet personlig skattepliktige visse fradrag i formuen og inntekten. Når ligningen er avsluttet, legges det ut en liste over de skattepliktige. Det kan klages over ligningen. Klagen behandles av skattekontoret. Det kan klages videre til skatteklagenemnda. Skattepliktig som unnlater å sende inn selvangivelse, taper retten til å påklage ligningen. Er ligningen feil, kan den rettes ved endringsligning. Frist for endring er normalt 10 år regnet fra inntektsåret, i noen tilfeller to eller tre år.

Skattedirektoratet har instruksjons- og kontrollmyndighet og kan kreve at Riksskattenemnda overprøver vedtak fattet at skatteklagenemnda etter nærmere regler. Se formuesskatt, inntektsskatt, ligningsmyndigheter og skatt.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg