Leg, ikke-geistlig, verdslig; u(fag)lært, ustudert. Vanlig i sammensetninger og uttrykk som legmann, lekbrødre, legfolk, (både) leg og lærd.