Lasisk, lazisk, sørkaukasisk språk, som snakkes i fjellandet Lasistan ved kysten av Svartehavet, på grensen mellom Georgia og Tyrkia. Laserne, som ifølge tradisjonen stammer fra innbyggerne i oldtidens Kolkhis, teller i Georgia ca. 1000, i Tyrkia mellom 50 000 og 100 000.